zdjęcie headerowe

Pasteryzacja na taśmach przenośnikowych modularnych EUROBELT

Pasteryzacja na najsilniejszych taśmach modułowych na rynku!

W przemyśle spożywczym konserwowym, również rybnym jak i warzywnym, produkty przechodzą różne etapy produkcji. Mówimy o procesach takich jak oparzenie, wrzenie, odparowanie, pasteryzacja itp. Struktura pasa modułowego musi być zdolna do przeprowadzenia go w ekstremalnych warunkach bez zmiany jego składu fizyko-chemicznego.

Po zapakowaniu produktu można go przenosić na naszych pasach modułowych EUROBELT, w maszynach do zamykania puszek, etykietowania, ważenia, gromadzenia produktu, pakowania, paletyzacji, depaletyzacji lub linii technologicznych do magazynu.

Aplikacje: taśmy modularne Eurobelt w pasteryzacji